Zaměřování domů

  • vytýčení domu na pozemku
  • geometrický plán
  • zaměření výškopisu
  • zaměření interiéru
  • kontrola hranic pozemku